Bản tin

Mỗi tháng Falcon Ranch Roundup được phân phối đến từng cư trú tại cộng đồng. Bản tin này có chứa thông tin về cư dân đồng và các sự kiện khu vực.

Cư dân được mời đóng góp cho bản tin địa phương này. Bài viết và Brag Danh sách các mục cần được trình lên Hội đồng Ranch Falcon, gửi một tin nhắn , không muộn hơn ngày 20 của tháng trước khi bản tin được in, đó là tháng trước khi phân phối. Hãy lưu ý của những ngày hạn chót dụ:

20 Tháng 9 - Tháng Mười Một bản tin
20 tháng 10 - tháng mười hai bản tin
20 tháng 11 - tháng một bản tin

Chúng tôi đang cần tình nguyện viên để giúp viết bài báo và chia sẻ thông tin với người dân Falcon Ranch. Nếu bạn muốn giúp đỡ với các bản tin, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một thông điệp .

Bản tin Quảng cáo
Đối với hệ Quảng cáo thương mại hoặc vặt:
Krenek In ấn Công ty - Trang web
7102 Glen Chase Ct. Houston, TX 77.095
Điện thoại: 281-463-8649
Fax: 281-463-2425
Đối với bài viết: Gửi Email
Đối với Quảng cáo: Gửi Email

Share by: