cộng đồng

cộng đồng

Nằm ở trung tâm của bản mở rộng mới trong khu vực Katy, Texas, Falcon Ranch là một cộng đồng 14 tuổi mà đã định cư tại khá tốt. Các công trình xây dựng mới thức trong cộng đồng đã được hoàn tất vào cuối năm 2008 để hoàn thành 849 căn hộ trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về cộng đồng của chúng tôi.

Mục Quick Reference

Số Homes
849 Rất nhiều trong 7 mục
Số dân
3400 ước tính
Hạt Bang Texas
Fort Bend County - Trang web
Trường học
Trường học Katy Độc lập - Trang web
Tiểu Rylander
Trường trung học Cinco Ranch
Cinco Ranch High School
Quận Municipal Utility
Fort Bend MUD # 124
Quản lý bởi:
Dịch vụ Quận Municipal - Trang web
Cảnh sát an ninh
Văn phòng Constables ở Bend Fort - Trang web
Hai Toàn thời gian Constables Patrol Vùng lân cận
Sở cứu hỏa
Katy tình nguyện cháy Phòng - Trang web

Để xem chi tiết hơn về cộng đồng của chúng tôi, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một thông điệp .

Share by: