Skriv ut Nyhetsbrev

Skriv ut Nyhetsbrev

Hver måned Falcon Ranch Roundup leveres til hver bolig i samfunnet. Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om andre beboere og hendelser i området.


Beboere blir invitert til å bidra til denne lokale nyhetsbrevet. Artikler og Brag Listeelementer skal sendes til Falcon Ranch Board, sende en melding via kontaktskjemaet , senest den 20. i måneden før nyhetsbrevet er skrevet ut, det er måneden før distribusjon. Legg merke til disse eksempel fristen datoer:

20 september - nyhetsbrev november
20 oktober - nyhetsbrev desember
20 november - nyhetsbrev januar

nyhetsbrev Annonsering
For kommersiell eller Classified Ads kontakt:
Krenek Printing Co - Website
7102 Glen Chase Ct. Houston, TX 77095
Telefon: 281-463-8649
Fax: 281-463-2425
Share by: